Co je boccia

Boccia [boča] je sport, který už hráli sportovci v Antice. Tento sport je svými pravidly podobný francouzskému pétanque a je určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Původně byla zamýšlena jako hra pro lidi postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti.

V roce 1984 se Boccia stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. V roce 2008 ji provozovali sportovci s tělesným postižením ve více než 50 státech.

Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze. Bocciu je možné hrát v tříčlenných družstvech, párech i jednotlivcích.

Boccia je jedním ze tří paralympijských sportů, jež nemají protějšek v programu letních olympijských her.

Mezinárodní asociace hráčů boccii nese název BISFed, pro ČR je to pak Česká federace Spastic Handicap, z. s.

© Radek Procházka. All rights reserved.